Aleksander Sypniewski

Prezes, p.o. Wiceprezesa ds. STEP

Dariusz Piechaczek

Sekretarz Generalny

Michał Zgórski

Skarbnik

Kornelia Żebryk

Wiceprezes ds. Działalności Naukowej

Magdalena Wrobel

Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji

Krzysztof Timofiejuk

Wiceprezes ds. Marketingu

Marta Sroka
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
hr@opole.elsa.org.pl 

Damian Lorens
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
hr@opole.elsa.org.pl 

Iga Jatowicz
Dyrektor ds. PR
pr@opole.elsa.org.pl 

Bartosz Skorupa
Dyrektor ds. Programu Prawo i Medycyna
prawoimedycyna@opole.elsa.org.pl 

Szymon Piskozub
Dyrektor ds. Rozwoju Naukowego
rn@opole.elsa.org.pl 

Monika Mielnik
Asystent ds. Praktyk Lokalnych
praktyki.lokalne@opole.elsa.org.pl

Michał Sokołowski
Asystent ds. Organizacji Ogólnopolskich
Dni Praktyk Prawniczych ELSA Opole
odpp@opole.elsa.org.pl

Adres do korespondencji:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, pok. 1.4
ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole

 

Dane do faktury:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

NIP: 525-156-91-60