O ELSA

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa z ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.

 

ELSA została założona w maju 1981 roku w Wiedniu przez studentów prawa z Austrii, Niemiec, Węgier i Polski. Obecnie zrzesza ponad 30 000 studentów prawa i młodych prawników z 42 krajów Europy, działając w sieci poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (Internalional Board) z siedzibą w Brukseli.

ELSA w Polsce obecna jest w 16 ośrodkach akademickich: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Słubicach, Stalowej Woli, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Stowarzyszenie zrzesza w Polsce ponad 1000 osób.

 

Wizja Stowarzyszenia:

„Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”

 

Dążymy do tego poprzez działalność mającą na celu wspieranie systemu edukacyjnego, podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników, ułatwianie wzajemnego zrozumienia i promowanie postaw obywatelskich wśród studentów prawa i młodych prawników.

 

Cele ELSA:

  • wspieranie systemu edukacji prawnej i podwyższenie kwalifikacji studentów prawa i młodych prawników
  • promowanie postaw obywatelskich i popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej
  • kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową