Nasza działalność

NASZA WIZJA:

„Sprawiedliwy świat, w którym szanuje godność ludzką i różnorodność kulturową”


NASZE CELE:

dążenie do stworzenia sprawiedliwego świata, gdzie respektowane będą godność człowieka i zróżnicowanie kulturowe,
wspieranie systemu edukacyjnego, ułatwianie wzajemnego zrozumienia i promowanie postaw obywatelskich wśród studentów prawa i młodych prawników,
umożliwianie studentom prawa i młodym prawnikom poznania innych kultur oraz systemów prawnych w duchu konstruktywnego dialogu i współpracy naukowej,
kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową,
podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników,
inspirowanie studentów prawa i młodych prawników do podejmowania działań dla dobra społeczeństwa.