Działalność naukowa

DNI EDUKACJI PRAWNICZEJ

Jest to najbardziej rozpoznawalny i najbardziej prestiżowy projekt ELSA Poland organizowany każdego roku. Tegoroczna edycja została objęta patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Wydarzenie rozpocznie się 17 listopada i potrwa przez trzy dni, do 19 listopada. Przez ten czas odbędą się liczne prelekcje, spotkania oraz wyjścia do placówek, które znacznie przybliżą studentom środowisko prawnicze i jemu pokrewne. Uczestnicy będą mieli okazję wejść na sale sądową, aby przyjrzeć się z bliska określonej rozprawie, zwiedzając przy tym całą instytucję, jak i skorzystać z wyjazdu do zakładu karnego w Strzelcach Opolskich. Poza tym, na zainteresowanych czekać będą przedstawiciele zawodów prawniczych oraz szkoleniowcy, którzy z ochotą przekażą im swoją wiedzę.

LOKALNY KONKURS KRASOMÓWCZY

Jest integralną częścią Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Joanny Agackiej-Indeckiej, którego zawodnikami są zwycięzcy tzw. LKK’ów. Uczestnicy rywalizują ze sobą na prawdziwej sali sądowej, w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wcześniej przygotowanych kazusach z kluczowych gałęzi prawa tj. z prawa cywilnego, administracyjnego oraz karnego. Oceniani są przez jury składające się z samych utytułowanych osób. Jury ocenia argumentacje, elokwencję oraz sposób zachowywania się podczas wygłaszanych mów. Nagrodami w konkursie są wartościowe książki oraz oczywiście dla zwycięzcy, uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym.

KONKURS NA ARTYKUŁ DO PRZEGLĄDU PRAWNICZEGO ELSA POLAND

Jest to nowy, cykliczny projekt Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Pierwsza edycja odbyła się w  2013 r i od tej pory wydawany jest raz do roku. Sam przegląd jest recenzowanym czasopismem naukowym. Składa się z artykułów wyłonionych w drodze konkursów przeprowadzanych przez Grupy Lokalne oraz ew. przyznanych na innych zasadach przez Wiceprezesa ds. Działalności Naukowej ELSA Poland. Celem Konkursu jest zachęcanie studentów Wydziałów Prawa, na których działa ELSA Poland do pogłębiania wiedzy z wybranej dziedziny, zacieśnianie współpracy ze środowiskiem naukowym